Aktualności
Ogólnopolski Przegląd Prac Plastycznych „Piękna Nasza Polska Cała – górskim szlakiem z Papieżem Janem Pawłem II”

W marcu 2020 roku Przedszkole nr 85 w Lublinie
zaprosiło dzieci z przedszkoli z całej Polski
do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym
„Piękna Nasza Polska Cała
– górskim szlakiem z Papieżem Janem Pawłem II”.
Przegląd prac plastycznych został zakończony w trakcie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z powodu pandemii COVID-19.

W czerwcu 2020 r. wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w przeglądzie, a nauczyciele podziękowania za sprawowanie opieki merytorycznej podczas przygotowania dzieci do przeglądu, drogą elektroniczną.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy:
Dyrektor Bożena Mazur
Magdalena Grabowska
Edyta Pawłowska – Dudek