Aktualności
„Na straganie” – spacer
Na straganie w dzień targowy…
To pierwszy dłuższy spacer Motylków. Sprawdzamy, czy znajdziemy tu warzywa, które poznaliśmy omawiając wiersz Jana Brzechwy.

Zaktualizowała Magdalena Grabowska.