Aktualności
Kwoty należne za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie – dziennik elektroniczny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wysokość kwoty należnej za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie za dany miesiąc można sprawdzić w dzienniku elektronicznym w zakładce Uczeń NOWOŚĆ – Opłaty – Opłaty, po wybraniu okresu obowiązywania umowy.

Natomiast w zakładce Opłaty – Płatności można sprawdzić kwotę salda do zapłaty, wg stanu księgowania na dany dzień.

UWAGA: Kwota salda do zapłaty może nie uwzględniać nierozliczonych jeszcze przez księgowość wpłat z ostatnich dni.

W dzienniku elektronicznym jest także widoczny indywidualny numer rachunku bankowego – w zakładce Opłaty – Opłaty, po wybraniu okresu obowiązywania umowy.

Przypominamy, że opłatę należy uregulować na indywidualny numer rachunku bankowego wpisując imię i nazwisko dziecka oraz nazwę lub symbol jednostki (tj. P85), do 10. dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc.