Aktualności
Kwota salda w dzienniku elektronicznym (opłaty za przedszkole)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że został przygotowany raport z informacją o naliczeniu opłaty oraz o saldzie na dzień wydruku (tj. 16.11.2020). Raport został wywieszony na „tablicy ogłoszeń” w przedsionku przedszkola.

Rodzice wyszukują swoje dziecko na raporcie po roku urodzenia (rosnąco) oraz 8 ostatnich cyfrach rachunku indywidualnego (także rosnąco w ramach roku urodzenia).

Ponadto informujemy, że w dzienniku elektronicznym w zakładce Uczeń NOWOŚĆ – Opłaty – Płatności, również można sprawdzać kwotę do zapłaty (tj. kwotę salda do zapłaty, wg stanu księgowania na dany dzień).

UWAGA: Saldo na raporcie może nie uwzględniać nierozliczonych jeszcze przez księgowość wpłat z ostatnich dni.