Aktualności
Koncert muzyczny – Muzyczne dary pani jesieni.
Dnia 23.10.2015r.
(piątek) o godz. 11.00
ODBĘDZIE SIĘ
KONCERT MUZYCZNY
PT. „MUZYCZNE DARY PANI JESIENI”
W WYKONANIU
ARTYSTÓW SCEN LUBELSKICH 
Koszt koncertu wynosi 250 zł.
Decyzją Rady Rodziców koszt koncertu
dzielony na 5 grup wynosi 50 zł 
od każdej grupy.
Składkę należy uiścić u grupowego skarbnika.