Aktualności
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych (RODO, monitoring)

Szanowni Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną oraz dostarczenie podpisanego wydruku do przedszkola (poza rodzicami dzieci nowo przyjętych z rodzin wielodzietnych, którzy podpisali klauzulę wraz z oświadczeniem dot. zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu).

Klauzula informacyjna: https://p85.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/Klaula-informacyjna-dla-opiekunów-prawnych-Przedszkola-z-monitoringiem.pdf

Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości wydrukowania klauzuli, czy też innych dokumentów zamieszczonych na stronie przedszkola od dnia 1 września 2020 r., prosimy zgłosić ten fakt do wychowawcy grupy drogą mailową. Przygotujemy dla Państwa kopie tych dokumentów do podpisania w przedszkolu.