Aktualności
Informacje dla rodziców od 1 września 2020 r.
  1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach zadeklarowanych we wniosku o przyjęcie dziecka.
  2. Rodzice, których dzieci będą chodziły do przedszkola kolejny rok szkolny, przyprowadzając dziecko nie wchodzą do szatni. Dziecko odbierane jest od rodzica przez pracownika przedszkola. Natomiast dzieci nowo przyjęte wraz z rodzicami wchodzą do szatni, zmieniają obuwie i po rozstaniu z rodzicami, pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do danej sali.
  3. Należy rejestrować godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola poprzez jedną z dostępnych opcji tj. zainstalowanie aplikacji na telefonie „Obecność Vulcan” i skanowanie kodu QR przedszkola zawieszonego po prawej stronie na ścianie, obok drzwi wejściowych (instrukcja znajduje się na stronie przedszkola) lub wpisanie kodu/pinu dziecka do zamontowanego w korytarzu tabletu/rejestratora wejścia/ wyjścia dziecka z przedszkola. Kody/piny dzieci zostaną podane rodzicom najpóźniej w dniu 1 września. Więcej informacji na stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/aktualnosci/
  4. Wszystkie dorosłe osoby wchodząc do budynku przedszkola, proszone są o obowiązkowe zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk, płynem znajdującym się przy wejściu oraz zachowanie odstępu 1,5 m od innych osób oraz pracowników przedszkola.
  5. Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godziny 8:20, ponieważ o godz. 8:30 dzieci jedzą śniadanie.
  6. Zgodnie z wytycznymi GIS nie należy z domu przynosić zbędnych przedmiotów, ani zabawek.
  7. W przedszkolu znajdują się zabawki i przedmioty, które można zdezynfekować. Zgodnie z wytycznymi GIS z sal zostały usunięte dywany, pluszaki itp.
  8. Wzorem ubiegłych lat, 1 września dzieci pozostają w przedszkolu zgodnie z zadeklarowanymi we wniosku godzinami. Natomiast na życzenie i możliwości rodziców, w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu, można odbierać dzieci wcześniej np. po obiedzie tj. o godz. 12.00.
  9. Z rodzicami najczęściej będziemy kontaktować się drogą elektroniczną tj. poprzez dziennik elektroniczny, mailowo, telefonicznie lub w bezpośrednich kontaktach. Prosimy regularnie śledzić aktualności zamieszczane na stronie przedszkola.