Aktualności

Dyrektor Przedszkola nr 85 w Lublinie działając na podstawie § 18 ust. 2a  i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  31  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone   na podstawie pozytywnej opinii  PPIS w LUBLINIE z dnia 19.10.2020 r. oraz za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia w Przedszkolu nr 85 na okres 

od dnia 19.10.2020 do dnia 23.10.2020


W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia we wszystkich oddziałach  Przedszkola nr 85 przy ul. Onyksowa 8  będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Bożena Mazur

Dyrektor Przedszkola nr 85 w Lublinie