Aktualności
Informacja ws. wyników rekrutacji

Szanowni Państwo,

 

wyjaśniamy zapisy w liście dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym oraz objaśniamy kolejne kroki:

 

– W rubryce DECYZJA zapis „zakwalifikowany” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do Przedszkola nr 85 ul. Onyksowa 8.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godz. 15:00 (w sekretariacie przedszkola).

– W rubryce DECYZJA zapis „niezakwalifikowany (zakwalif. z 2, 3, 4 lub 5 pref.)” oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do innego przedszkola (tj. drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego wyboru).

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do innych przedszkoli, zobowiązani są do odebrania z naszego przedszkola wniosków o przyjęcie dziecka i dostarczenie ich do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

– W rubryce DECYZJA zapis „niezakwalifikowany” oznacza, że kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego przedszkola.

W tej sytuacji należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.