Aktualności
Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice

W związku z informacją, przekazaną w dniu 25.03.2021 r. przez Premiera RP oraz Ministra Zdrowia, dotyczącą nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia funkcjonowania przedszkoli od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 16 kwietnia 2021 roku, połączonego z obowiązkiem prowadzenia działalności opiekuńczej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych), dyrektor Przedszkola nr 85 informuje, że Rodzice, którzy należą do wyżej wymienionych grup zawodowych i mają potrzebę korzystać z opieki przedszkolnej, proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez wypełnienie i złożenie w naszym przedszkolu w dniu dzisiejszym tj. piątek 26.03.2021 r., załączonego poniżej wniosku.

Powyższe informacje są niezbędne do zaplanowania organizacji pracy przedszkola oraz zapewnienia wyżywienia dla zgłoszonych dzieci w okresie ograniczeń tj. od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 16 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor Przedszkola nr 85 w Lublinie
Bożena Mazur

WNIOSEK