Aktualności
Indywidualne numery kont bankowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały przygotowane do odebrania indywidualne numery kont bankowych (do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie) dla dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/21.

***

Numery kont bankowych dzieci kontynuujących pozostają bez zmian.

***

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie naliczane są „z dołu” tj. po zakończonym miesiącu i należy je uregulować do 10 dnia kolejnego miesiąca.

***

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka do 5 dnia każdego miesiąca otrzymają pasek z kwotą do zapłaty za poprzedni miesiąc z wyszczególnioną kwotą za pobyt i wyżywienie oraz sumą.