Aktualności
III Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Lublin Tańcem Malowany”
   III Dziecięcy Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Lublin Tańcem malowany”  odbył się 10 czerwca 2017 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przy ul. K. Jaczewskiego 4. W festiwalu udział wzięły 44 lubelskie przedszkola. Na scenie wystąpiło ponad 800 dzieci, które zostały przygotowane przez 90 nauczycieli.
   Festiwal został zorganizowany przez trzy lubelskie przedszkola: Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 64 oraz Przedszkole nr 85. Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz  Prezydenta  Miasta Lublin.
   Celem festiwalu jest propagowanie tradycji i folkloru z  regionu lubelskiego, prezentacja tańców i przyśpiewek lubelskich, popularyzacja obrzędowości, tańca i twórczości ludowej, integracja środowisk lokalnych poprzez wspólny taniec i śpiew oraz zaangażowanie społeczności przedszkolnej do udziału w obchodach rocznicy 700-lecia miasta.
   Link do informacji o Festiwalu Ludowym na stronie Urzędu Miasta Lublin:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/lublin-tancem-malowany,122,1082,1.html
 
relacja fotograficzna z wydarzenia wkrótce …