Aktualności
Oferta, zasady i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/19
Link: Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/19
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców –
od 12.02.2018r. godz.8.00 do 02.03.2018r. godz.15.00
Szczegółowe informacje nt. oferty, zasad i terminów rekrutacji na stronie:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-rekrutacja-od-12-lutego,193,1082,1.html
Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony: www.rekrutacja.p.lublin.eu