Grupa I – Biedronki 2016

Jesteśmy grupą „Biedronek”, najmłodszą w naszym przedszkolu. Z radością poznajemy wszystko, co nas otacza , przedszkole, nasze Panie, kolegów i koleżanki. Chętnie uczymy się wierszyków i piosenek. Dużo radości sprawia nam rysowanie i malowanie. Bardzo lubimy się bawić, uczymy się dbać o porządek i szanować nasze zabawki. Chętnie wychodzimy na spacery na świeżym powietrzu. Po pracowitym poranku i smacznym obiadku usypiamy.

Nauczyciele
Pracownicy samorządowi
Ramowy rozkład dnia
Grupa I:

 

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna;

08.00 – 08.30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe – ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową, koordynację wzorkowo- ruchową, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych;

08.30 – 09.00 – przygotowanie do śniadania – porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, śniadanie;

09.00 – 10.00 – zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zabawy swobodne;

10.00 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;

11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie miejsca zabaw i zabiegi higieniczne, obiad;

12.00 – 14.00 – odpoczynek, relaks po obiedzie, leżakowanie;

14.00 – 14.30 – czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, podwieczorek;

14.30 – 17.00 – zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, czynności opiekuńczo – wychowawcze, rozchodzenie się dzieci.

 

Sala Biedronek