Grupa 3 – Stokrotki 2014

Grupa III stokrotkowa jest zupełnie wyjątkowa.
 Chłopcy mili, wesołe dziewczynki – 24 uśmiechnięte minki.
Każdy zdolny niesłychanie, wiedzą o tym nasze panie.
Tu uczymy się wciąż wiele, jak być dobrym przyjacielem.
 Znamy czarodziejskie słowa, potrafimy ładnie się zachować.
Kiedy już posiłek zjemy, to stokrotnie dziękujemy.
Sprytni, zwinni, samodzielni – Przedszkolacy są z nas dzielni.
Ręce, zęby umyjemy, sami też się ubierzemy.
Policzymy, zaśpiewamy, bo już 5 lat mamy.
Z wszystkim sobie radę damy.

Teatrzyki i zabawy to też bardzo ważne sprawy.
Nasze panie to Kasia i Karolina.
 Każda od uśmiechu dzień zaczyna.
Pani Monika – nasza woźna, nie jest ani trochę groźna.
Chętnie zawsze nam pomaga, gdy przedszkolak niedomaga.
Czy z wężykiem czy parami, na spacery chodzi z nami.
 A poza tym, daję słowo, Jest tu całkiem stokrotkowo!

zaktualizowała: K. Żurek
Nauczyciele
Pracownicy samorządowi
Ramowy rozkład dnia
Grupa III:

 

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna;

08.00 – 08.30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe – ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową, koordynację wzorkowo- ruchową, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych;

08.30 – 09.00 – przygotowanie do śniadania – porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, śniadanie;

09.00 – 10.00 – zajęcia dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

10.00 – 10.30 – zabawy swobodne, bliskie zainteresowaniom dzieci;

10.30 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;

11.30 – 12.30 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie miejsca zabaw i zabiegi higieniczne, obiad;

12.30 – 14.30 – odpoczynek, relaks po obiedzie, zabawy relaksujące, zajęcia indywidualne, zabawy według zainteresowań dzieci, utrwalenie poznanego materiału, spontaniczna działalność dzieci;

14.30 – 15.00 – czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, podwieczorek;

15.00 – 17.00 – zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, czynności opiekuńczo – wychowawcze, rozchodzenie się dzieci.

Sala Stokrotek