Aktualności
Dziennik elektroniczny UONET+

Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do założenia konta użytkownika do dziennika elektronicznego.

Ważne!

Podczas zakładania konta, hasło musi spełniać następujące kryteria, w przeciwnym wypadku utworzenie konta użytkownika, nie powiedzie się:

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa: • długość hasła musi zawierać minimum 10 znaków, • hasło musi zawierać znaki z minimum trzech następujących czterech kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne (np. @ # ! +), • może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska) , • nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie

Instrukcja: https://p85.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/09/Instrukcja-utworzenie-konta-do-e-dziennika.pdf