Aktualności
Dzieci zakwalifikowane do przedszkola

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do
jednostki w terminie do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. W celu potwierdzenia woli zapraszamy do sekretariatu przedszkola.