Aktualności
Deklaracje kontynuacji

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązku zadeklarowania korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym do dnia 20 marca 2020 roku zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Osoby, które nie złożyły deklaracji w wersji papierowej proszone są o przesłanie na adres e-mailowy przedszkola (poczta@p85.lublin.eu) skanu lub zdjęć wypełnionej deklaracji.

Osoby, które nie odebrały deklaracji z przedszkola powinny mailowo lub ewentualnie telefoniczne zadeklarować kontynuację lub jej brak w sytuacji wcześniejszego przejścia dziecka do szkoły lub zerówki w szkole (oraz donieść deklarację w wersji papierowej w terminie późniejszym tj. po 25 marca 2020 r.).

Numer telefonu do przedszkola: 663 931 177