Aktualności
„Ćwiczyć każdy może”

Przedszkole nr 85 zgłosiło swój udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach ROKU SZKOŁY W RUCHU. W związku z akcją w naszym przedszkolu organizowane są różnorodne zajęcia mające na celu promowanie zdrowego stylu życia  i aktywności ruchowej.

 

OBSZAR I

Scenariusz zajęć

Temat: „Zaufaj rękom partnera”- zestaw zabaw ruchowych wg W. Sherborne.

 

Cele:
– Poznawanie wzajemnych relacji.
– Rozwijanie zaufania między dziećmi.
– Nabywanie umiejętności relaksu i  odprężenia.

Metody:
ruchu rozwijającego W. Sherborne

Formy pracy:
– grupowa;
– indywidualna – w parach;

Przebieg zajęć:

 1. Krótki trening interpersonalny. Grupa siada w kręgu i każdy mówi swoje imię, następna osoba powtarza imię  poprzednika i dodaje swoje.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne: masaż twarzy, oczu, dotykanie się rękami, czołem, policzkami, dzielenie się uwagami dotyczącymi wrażeń i uczuć.
 3. Dobór parami. Jedno dziecko siada za drugim zwrócone w te samą stronę. Osoba z przodu musi być rozluźniona, „pada” do tyłu i daje się złapać przez siedzącego za nim. Stopy w siadzie złączone razem, nie odrywają się od podłogi, odległość siedzących różna, ale bezpieczna. Powtarzamy te ćwiczenia w większych grupach.
 4. W parach „spacer” po sali. Jedna osoba prowadzi drugą z zamkniętymi oczami daje się prowadzić w każdym kierunku.
 5. Ćwiczenia w grupie – wszystkie dzieci skupiają się w bardzo ciasnym kręgu, jedno wchodzi do środka, zamyka oczy, pozostałe dzieci odpychają je w różnych kierunkach.
 6. Ćwiczenie relaksujące – jedno dziecko kładzie się na plecach – rozluźnione, drugie, klęczące obok, wykonuje masaż.
 7. Ewaluacja zajęcia:Dzieci siadają na dywanie, a nauczycielka zadaje pytania:
  Co wam się podobało na dzisiejszych zajęciach?
  Która zabawa była łatwa, a która trudna do zrealizowania?
 8. Podziękowanie za wspólna zabawę.

  Opracowała nauczycielka grupy „Motylków” Magdalena Grabowska

motylki5

motylki1

motylki2

motylki4

Scenariusz zajęć

Temat: „Dbam o swoją postawę” – zabawy ruchowe kształtujące nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała.

Cele:

 • kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w staniu i w siadzie,
 • wzmacnianie mięśni nóg, pośladków i grzbietu,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego oddychania (wdech nosem, wydech ustami),
 • doskonalenie umiejętności współpracy z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Przybory: gwizdek, kolorowe piórka (po jednym dla każdego dziecka),

Przebieg zajęć:

 1. „Rób tak, nie rób tak”. Dzieci obserwują ćwiczenia wykonywane przez nauczycielkę stosując się do poleceń: „rób tak”, „nie rób tak”.
 2. Ćwiczenia kształtujące nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała:

       – w pozycji stojącej:

 • wznoszenie ramion w górę z maksymalnym wyciągnięciem rąk, następnie opuszczenie ramion i powrót do pozycji wyjściowej,
 • wznoszenie się na palcach,
 • marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan,
 • skłon w przód  (kolana proste), następnie powrót do pozycji wyjściowej,
 • wypady w przód jeną nogą, powrót do pozycji wyjściowej;

        – w leżeniu przodem:

 • ręce wyciągnięte przed sobą, proste; wznoszenie rąk i tułowia jak najwyżej w górę, następnie powrót do leżenia,
 • ręce wyciągnięte przed sobą, proste; jednoczesne wznoszenie rąk, tułowia i nóg jak najwyżej w górę, następnie powrót do leżenia,
 • przenoszenie nogi w tył w bok z próbą dotknięcia stopą przeciwstawnej dłoni,
 • podnoszenie w górę raz jednej nogi, raz drugiej,
 • napinanie i rozluźnianie pośladków;

        – w leżeniu tyłem:

 • nogi ugięte w kolanach, podnoszenie pośladków w górę i powrót do pozycji wyjściowej,
 • nogi ugięte, przyciąganie nóg  do klatki piersiowej, powrót,
 • przesuwanie wyprostowanych ramion w stronę głowy i z powrotem,
 • nogi proste, przekładanie kolana na drugą stronę, powrót do pozycji wyjściowej;

        3. „Sygnały” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Zadaniem dzieci jest odpowiednie reagowanie na gwizdek:1 gwizdek – siad skrzyżny, ręce na kolana,2 gwizdki – leżenie przodem z rękami złożonymi pod brodą,3 gwizdki – podskok.

      4. „Klaśnij w dłonie” – zabawa w parach. Dzieci dobierają się w pary, pozycja w leżeniu tyłem (przodem do partnera). Dzieci wykonują ćwiczenia wg poleceń nauczycielki:1 – klaskanie we własne dłonie,2 – klaskanie w dłonie partnera,3 – klaskanie naprzemiennie w dłoń partnera (raz prawą, raz lewą).

          5. „Piórka” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem kolorowych piórek.

Opracowała nauczycielka grupy „Słoneczek” Aleksandra Fila – Bobrzyk

 

słońca5

słońca1

słońca4

OBSZAR III

Scenariusz zajęć

Temat: „Ćwiczę i tańczę” – improwizacje taneczno – ruchowe przy muzyce.

Cele zajęć:

– Nabywanie umiejętności naśladowania  ruchów tańca indywidualnego i grupowego.

– Ćwiczenia krótkiego układu tanecznego. Ukazanie wpływu muzyki i tańca na ogólny nastrój i samopoczucie dzieci.

– Wyrabianie nawyku prawidłowego oddychania w czasie tańca.

– Nabywanie  umiejętności współpracy i koordynacji w grupie. Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach w celu poprawy koordynacji taneczno – ruchowej i sprawności fizycznej.

– Ogólne usprawnianie organizmu poprzez ćwiczenia rytmiczno – taneczne.

Metody nauczania: słowna, oparta na obserwacji (pokaz), praktycznego działania, zabawowa

Formy pracy: grupowa

Środki dydaktyczne: magnetofon,  płyty CD

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie przy muzyce oraz wyklaskiwanie rytmu  dwu- i cztero- miarowego.

2. Rozgrzewka przy muzyce rozrywkowej w tempie umiarkowanym ( stopy, kolana, biodra, ramiona, ręce, dłonie, głowa ).

3. Ćwiczenia rozluźniająco – relaksacyjne do wolnej, nastrojowej muzyki.

4. Ocena  zajęć przez dzieci  za pomocą  mimiki twarzy.

5. Naśladowanie układu tanecznego (muzyka w tempie umiarkowanym, metrum 4/4) – Naśladowanie czynności pieczenia ciasta w rytm muzyki według instrukcji nauczyciela.

 Opracowała nauczycielka grupy „Biedronek” Magdalena Król

 

Scenariusz zajęć

Temat: „Marsz z woreczkami” – zestaw zabaw ruchowych z elementami równowagi.

Cele:

 • kształtowanie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas chodu;
 • rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności utrzymywania równowagi podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • doskonalenie umiejętności celnego rzucania prawą i lewą ręką;
 • zwiększanie pojemności płuc.

Przybory: tamburyn, tabliczki przedstawiające figury gimnastyczne, woreczki (po jednym dla każdego dziecka), bańki mydlane.

Przebieg zajęć:

 1. „Jaka to figura” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci biegają na palcach przy dźwiękach tamburyna. Gdy tamburyn milknie , nauczycielka pokazuje figurę gimnastyczną na ilustracji,  zadaniem dzieci jest zilustrowanie swoim ciałem przedstawionej figury.
 2. „Marsz z woreczkami” – ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami równowagi:
 • chód z woreczkiem na dłoni,
 • chód z woreczkiem na głowie,
 • unoszenie nogi w górę z woreczkiem leżącym na stopie,
 • przekładanie woreczka z przodu i za plecami,
 • przekładanie woreczka nad głową,
 • przekładanie woreczka pod kolanem (prawym, lewym),
 • podrzucanie woreczka oburącz,
 • chwytanie woreczka palcami stopy (prawej, lewej),
 • przesuwanie woreczka stopą (prawą, lewą),
 • w siadzie skrzyżnym, przekładanie woreczka z prawej strony na lewą,
 • w leżeniu tyłem, przekładanie woreczka z rąk do nóg i odwrotnie.

    1. „Wyspy” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Nauczycielka rozkłada woreczki na podłodze sali. Zadaniem dzieci jest poruszanie się poprzez przeskakiwanie z woreczka na woreczek.

     2. „Znajdź kolor” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci spacerują w dowolny sposób. Na sygnał dzieci szukają woreczków w kolorze wymienionym przez nauczycielkę.

    3. „Kto trafi do celu” – zabawa z wykorzystaniem woreczków, doskonaląca umiejętność celnego rzucania prawą i lewą ręką.

        4.  „Bańki mydlane” – ćwiczenia oddechowe.

 

Opracowała nauczycielka grupy „Słoneczek” Aleksandra Fila – Bobrzyk

woreczki

STOKROTKI1

stokrotki2

stokrotki3

stokrotki4

 

OBSZAR VI

 

W ramach obszaru 6 zorganizowany został konkurs pt. „Przepis na zdrowie”.Regulamin Przepis na zdrowie

 Opracowały nauczycielki z grupy „Słoneczek”Aleksandra Fila-Bobrzyk, „Stokrotek” – Katarzyna Cięciwa i „Biedronek” –  Anna Waszczuk.

OBSZAR VII

Scenariusz zajęć

 

Temat: „Kuchenne rewolucje” – wykonywanie bajecznych kanapek.

 

Cele:

– podejmuje próby segregacji produktów zwierzęcych i roślinnych,

– stara się zrozumieć, które produkty są niezbędne do zdrowego odżywiania się,

– wie, że trzeba umyć ręce przed przystąpieniem do prac kuchennych,

– samodzielnie wykonuje „zdrowe” kanapki,

– spożywa kanapki z dużą ilością warzyw, tj.  rzodkiewka, sałata, szczypior, ogórek, pomidor.

Metody:

– ćwiczeń i zadań,

– instrukcja, objaśnienie,

– swobodnej ekspresji ruchowej,

– żywego słowa.

Formy:

– indywidualna

– zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:

Produkty spożywcze: masło, chleb, wędlina, ser, sałata, ogórek, rzodkiewka, szczypior itp., tablice z ilustracjami przedstawiającymi różne produkty spożywcze, plastikowe noże, talerzyki, deski do krojenia, fartuszki, chustki na głowę.

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie poprzez podanie wybranej części ciała, np. palec, łokieć, kolano itp.
 2. „Rozpoznajemy produkty” – zabawa dydaktyczna z elementami metody M. Montessori (rozpoznawanie produktów za pomocą zmysłu dotyku).
 3. Rozpoznawanie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego  np. sałata, ogórek, chleb, masło, wędlina itp. – przedstawienie tablic demonstracyjnych.
 4. „Zdrowy ruch” – swobodny taniec twórczy do skocznej muzyki wg pomysłów dzieci.
 5. „Bajeczne kanapki” – wykonanie kanapek wg pomysłów dzieci.
 6. Spożywanie wykonanych kanapek.
 7. Wręczenie dzieciom dyplomów „Strażników zdrowego żywienia”.

 

Opracowała nauczycielka grupy „Biedronek” Magdalena Król

 

 kanapki1

kanapki3

kanapki

 

OBSZAR VIII

Scenariusz zajęć

TEMAT: „Tygrys wytrwały sportowiec”- opowieść ruchowa.

CELE:

 • kształtowanie koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania , twórczego myślenia oraz działania.

METODY:

 • opowieści ruchowej C. Thulina
 • zadaniowa.

FORMY:

 • indywidualna
 • zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, spokojna relaksacyjna muzyka.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 1. Przywitanie się dzieci między sobą ręką, głową, nogą itp.
 2. Zabawa przy piosence pt. „Taniec dżungli”.
 3. Opowieść ruchowa pt. „Tygrys, wytrwały sportowiec” (zbiór własny).
 4. Podróż oddechu – ćwiczenia relaksacyjne i odprężające (H. Baum;  „Małe dzieci- duże uczucia”; s. 96).

Taniec dżungli

Dziś tańczymy taniec dżungli, taniec dżungli, taniec dżungli.

Dziś tańczymy taniec dżungli i wszyscy krzyczą – hura!!!

N.- Czy chwytaliście się już za ramiona? itp.

Dz.- Nie!

Dzieci tańczą przy muzyce zgodnie z treścią piosenki.

Tygrys, wytrwały sportowiec  – opowieść ruchowa

Tygrys wygrzewał się na słońcu. Choć było gorąco, miał dość tej bezczynności, gdyż zawsze szukał okazji, by pobrykać. Położył się na plecach i przeciągnął się (w leżeniu tyłem na przemian wyciąganie ramion i nóg). Następnie stanął na czterech łapach i zaczął je unosić po kolei (w klęku podpartym kolejne unoszenie prawej, lewej nogi, prawej, lewej ręki). Pobiegł na polanę, by  tam pobaraszkować: Turlał się po trawie (w leżeniu ramiona wyprostowane za głową i turlanie się w różne strony), wierzgał nogami jak dziki koń (w przysiadzie podpartym wyrzucanie nóg w tył i w górę). Brykał jeszcze, na wiele tylko jemu znanych sposobów (swobodne, radosne ruchy), a potem pognał do lasu (bieg na czworakach). Po drodze musiał przeskoczyć wiele wywróconych drzew (skoki z rozbiegu). Gdy dotarł na miejsce, wspiął się na wysokie drzewo, aby zobaczyć jak wygląda dziś rzeka (wspinanie się na drabinki lub ruchy naśladujące wspinanie się na drzewo). Rzeka płynęła w pobliżu, a ponieważ tego dnia było bardzo gorąco, chciał jak najprędzej wykąpać się (bieg na czworakach). Po drodze usłyszał hałas. Ponieważ nie wiedział, co on oznacza, chciał jak najciszej podejść do krzaków nad brzegiem (pełzanie). Wyglądając zza nich, zobaczył płynący statek, a nie chcąc być dostrzeżonym przez ludzi, odczekał aż zniknie on za zakrętem. Wskoczył do wody, by schłodzić swe rozgrzane ciało (naśladowanie pływania). Po wyjściu z wody pomyślał, że czas na popołudniową drzemkę. Znalazł zacienione miejsce i tam się ułożył (dzieci układają się wygodnie na podłodze).

 Ewaluacja.

Opracowała nauczycielka grupy „Biedronek” Magdalena Król

 

 rodzice

Zajęcia z udziałem rodziców.

Odpowiedzialne za cały projekt: Dyrektor Przedszkola Bożena Mazur oraz nauczycielki: Katarzyna Cięciwa, Aleksandra Fila-Bobrzyk, Magdalena Król, Magdalena Grabowska, Anna Ozimek i Karolina Żurek.