Aktualności
Charakterystyka pracy Policjanta na różnych stanowiskach
W dniu 6 lutego 2017r.
w ramach programu prewencyjnego
„Bezpieczne dziecko”
w przedszkolu odbyło się spotkanie
z Panem Policjantem na temat
„Charakterystyka pracy Policjanta
na różnych stanowiskach”