Aktualności
Cała Polska czyta dzieciom – „Myszki”
Serdecznie dziękujemy rodzicom
biorącym udział w akcji czytania bajek
mającej na celu
rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką  ;0)

 

zaktualizowała: M.Król