Aktualności
Informacja dla Rodziców

W związku z licznymi w ostatnich dniach incydentami, dotyczącymi fałszywych informacji o podłożeniu niebezpiecznych ładunków na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych na terenie Lublina informujemy, że nasze przedszkole w dniu dzisiejszym otrzymało powyższą informację. Zgodnie z procedurami dyrektor Przedszkola nr 85 zawiadomił Policję, Straż Pożarną, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obecnie trwa sprawdzanie budynku przedszkola. Decyzja o ewentualnej ewakuacji będzie podejmowana na bieżąco w porozumieniu ze służbami.