Aktualności

Na chwilę obecną dyrektor Przedszkola nr 85 informuje, że od dnia 26.10.2020 r. (tj. poniedziałek) w naszym przedszkolu zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Bożena Mazur Dyrektor Przedszkola nr 85 w Lublinie

Dyrektor Przedszkola nr 85 w Lublinie działając na podstawie § 18 ust. 2a  i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  31  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i ...

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 06.10.2020 r. w przedszkolu zostały zorganizowane zajęcia umuzykalniające (taniec i śpiew) przy akompaniamencie pianina, które będą odbywać się jeden raz w tygodniu we wtorki w godzinach od ...

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu za pomocą dziennika elektronicznego tj.: Dziennik elektroniczny – Uczeń Nowość – Ewidencja obecności – Zgłoszenie nieobecności – Zgłoś nieobecność ...

Szanowni Państwo, Informujemy, że zostały przygotowane listy z naliczeniami opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie. Listy nie mogą zostać wywieszone na tablicy ogłoszeń ze względu na ochronę danych osobowych. Prosimy ...

Dyrektor Przedszkola nr 85 informuje, że ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników, zgodnie z procedurami przeprowadzono ewakuację do pobliskiej apteki. Po sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń w budynku przedszkola oraz terenu na ...