Zajęcia dodatkowe

Od 1 września 2014 r. w naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w ramach subwencji oświatowej oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i logopedii dla dzieci wymagających wsparcia w danym kierunku.
Natomiast od początku roku szkolnego 2014/15 w ramach kompetencji i możliwości nauczycieli prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak:

  • zajęcia umuzykalniające przy pianinie,
  • warsztaty plastyczno – konstrukcyjne „Dużo potrafię”,
  • warsztaty teatralne,
  • zajęcia sportowe „Sport to zdrowie”,
  • zajęcia ruchowo – taneczne,
  • cykl spotkań z przedstawicielem Policji „Jestem bezpieczny na drodze”,

które wykraczają poza podstawę programową.

Harmonogram zajęć z języka angielskiego:

Gr. I „Pszczółki”–wtorek i czwartek godz. 12.00 – 12.15

Gr. II „Biedronki”–wtorek i czwartek godz. 12:15- 12:45

Gr. III „Myszki”–wtorek i czwartek godz. 13:15 – 13:45

Gr. IV „Żabki”–wtorek i czwartek godz. 12:45 – 13:15

Gr. V „Motylki”–wtorek i czwartek godz. 13:45 – 14:15

Logopedia

Dzieci zakwalifikowane do ćwiczeń logopedycznych realizują zajęcia w grupach w poniedziałek i w środę w godzinach 9.00 – 11.30.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

We wszystkich grupach odbywa się we wtorki w godz. 12:00 – 14:15 i piątki w godzinach 10.00 – 12:15.

Powyższe zajęcia finansowane są przez Urząd Miasta Lublin.