Zajęcia dodatkowe

Od 1 września 2014 r. w naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w ramach subwencji oświatowej oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i logopedii dla dzieci wymagających wsparcia w danym kierunku.
Natomiast od początku roku szkolnego 2014/15 w ramach kompetencji i możliwości nauczycieli prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak:

  • zajęcia umuzykalniające przy pianinie,
  • warsztaty plastyczno – konstrukcyjne „Dużo potrafię”,
  • warsztaty teatralne,
  • zajęcia sportowe „Sport to zdrowie”,
  • zajęcia ruchowo – taneczne,
  • cykl spotkań z przedstawicielem Policji „Jestem bezpieczny na drodze”,

które wykraczają poza podstawę programową.

Harmonogram zajęć z języka angielskiego:

Gr. I „Biedronki”–wtorek godz. 11:15 – 11.30 i czwartek godz. 10.15 – 10.30

Gr. II „Myszki”–wtorek godz. 11:30 – 12:00 i czwartek godz. 12:00 – 12:30

Gr. III „Jeżyki”–wtorek godz. 12:00 – 12:30 i czwartek godz. 11:30 – 12:00

Gr. IV „Żabki”–wtorek godz.12:30 – 13:00 i czwartek godz. 11:00 – 11:30

Gr. V „Motylki”–wtorek godz. 13:00 – 13:30 i czwartek godz. 10:30 – 11:00

Logopedia

Dzieci zakwalifikowane do ćwiczeń logopedycznych realizują zajęcia w grupach w poniedziałek i w środę w godzinach 9.30 – 12.00.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

We wszystkich grupach odbywa się we wtorki w godz. 12:00 – 14:15 i piątki w godzinach 10.00 – 12:15.

Powyższe zajęcia finansowane są przez Urząd Miasta Lublin.