Projekty
W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole bierze udział w Projektach:
„Froeblowska Grupa”
W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole brało udział w Projektach:
„Mamo, tato, wolę wodę”
„Czyste powietrze wokół nas”
W roku szkolnym 2014/2015 braliśmy udział w Projektach:
 „Zachowaj równowagę” realizowanego w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (KIK/34)
 „Bezpieczne przedszkole”